Samon no Kawa Nigiri (salmon skin)

2,80

SKU: 19 Category:

Description

nigiri sake skin 三文鱼皮寿司